Close Go back Collapse all sections
Process Data set: Royalimpregnert trelast (en) no

Key Data Set Information
Location NO
Geographical representativeness description Norge og Nord Europa. Scenario er beregnet for Norge
Reference year 2020
Name
Royalimpregnert trelast
Technical purpose of product or process Royalimpregnert trelast brukes utendørs som kledning på fasader, terrasser, takbord og konstruksjonsvirke. Oljeforseglingen gjør at trevirket har redusert svelling, fuktopptak, krymping og sprekking. Høvellast av furu som først er trykkimprengert i kobberbasert Norge og Nord Europa. Scenario er beregnet for Norge. impregneringsvæske og deretter kokt i linolje under vakuum med eller uten pigment. Materialer kg % Trevirke furu, tørrvekt 435.00 81.67 % Trelast vanninnhold 69.60 13.07 % Impregneringsmiddel, tørrvekt 7.66 1.44 % Royalolje og pigment 20.40 3.83 % Sum produkt 532.66 100.00 % Plastemballasje 0.3 Stålemballasje 0.3 Treemballasje 1 Sum med emballasje 534.26
Classification
Class name : Hierarchy level
 • EPDNorge: Construction / Solid wood products
General comment on data set Produksjonsdata er innhentet fra Marnar i 2019 med tall for 2018. Data for produksjon av skurlast i Norge er basert på en tidligere EPD og med Ecoinvent v3.4 som bakgrunnsdata. Data for royalolje og impregneringsmidler er hentet fra Ecoinvent. Data for eksportert energi produsert fra avfallsforbrenning er basert på Statistisk Sentralbyrå og er representative for 2017 (2018a, b, c). Resterende data er basert på Ecoinvent v3.0-v3.4 "Allocation cutoff by classification", men som er justert for å bedre representativiteten Allokering er gjort i henhold til bestemmelser i EN 15804. Inngående energi, vann, avfall og interntransport er delt opp i underprosesser og så allokert etter inntekt mellom hoved- og biproduktene. Påvirkning for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til hovedproduktet der materialet ble brukt. For skogbruk er det brukt økonomisk allokering mellom sagtømmer og massevirke for skogskjøtsel og avvirkning. Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Per modul er summen av utelatte material- og energistrømmer ikke over 5%. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.
Copyright Yes
Owner of data set
Quantitative reference
Reference flow(s)
Time representativeness
Data set valid until 2025
Time representativeness description "05.06.2020" - "05.06.2025"
Technological representativeness
Technology description including background system Deklarert enhet består av trelast med tørrvekt på 435 kg/m3 . Ved 16 % trefuktighet har det da trevirket en densitet på 504,6 kg/m^3. Marnar Bruk AS er medlem av Norsk Impregneringskontroll.

Indicators of life cycle

IndicatorDirectionUnit Production
A1-A3
Transport
A4
Installation
A5
De-construction
C1
Transport
C2
Waste processing
C3
Disposal
C4
Recycling Potential
D
Input
 • 3.94E+3
 • 2.42
 • 6.7E+2
 • 1.13
 • 0.952
 • 8.76E+3
 • 0.0291
 • -3.39E+3
Input
 • 8.74E+3
 • 0
 • -0.737
 • 0
 • 0
 • -8.76E+3
 • 0
 • 0
Input
 • 1.27E+4
 • 2.42
 • 669
 • 1.13
 • 0.952
 • 3.37
 • 0.0291
 • -3.39E+3
Input
 • 2.97E+3
 • 247
 • 198
 • 0.158
 • 94.4
 • 544
 • 2.09
 • -646
Input
 • 404
 • 0
 • -3.76
 • 0
 • 0
 • -475
 • 0
 • 0
Input
 • 3.38E+3
 • 247
 • 195
 • 0.158
 • 94.4
 • 68.7
 • 2.09
 • -646
Input
 • 0.119
 • 0
 • 0.00628
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Input
 • 1.28
 • 0
 • 0.108
 • 0
 • 0
 • 0.767
 • 0
 • -2.44E+3
Input
 • 0.856
 • 0
 • 0.072
 • 0
 • 0
 • 0.511
 • 0
 • -1.63E+3
Input
 • 7.45
 • 0.0419
 • 0.406
 • 0.00841
 • 0.0153
 • 0.0504
 • 0.00239
 • -13.6
Output
 • 0.868
 • 0.0153
 • 0.447
 • 0.0000562
 • 0.00655
 • 0.0524
 • 7.56
 • -0.259
Output
 • 94.5
 • 18.2
 • 6.1
 • 0.00673
 • 5.6
 • 1.93
 • 1.07
 • -13.2
Output
 • 0.0149
 • 0.00158
 • 0.00088
 • 0.00000111
 • 0.000601
 • 0.000168
 • 0.000012
 • -0.00289
Output
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Output
 • 0.718
 • 0
 • 0.671
 • 0
 • 0
 • 0.04
 • 0
 • 0
Output
 • 0.807
 • 0
 • 1.1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Output
 • 21.5
 • 0
 • 41.7
 • 0
 • 0
 • 7.7E+2
 • 0
 • -875
Output
 • 148
 • 0
 • 286
 • 0
 • 0
 • 5.29E+3
 • 0
 • -6.01E+3

IndicatorUnit Production
A1-A3
Transport
A4
Installation
A5
De-construction
C1
Transport
C2
Waste processing
C3
Disposal
C4
Recycling Potential
D
 • 2.99E+3
 • 243
 • 177
 • 0.0933
 • 93
 • 133
 • 2.03
 • -526
 • 0.00218
 • 0.0000304
 • 0.000117
 • 1.38E-7
 • 0.0000157
 • 0.0000113
 • 7.52E-8
 • -0.000153
 • 1.72
 • 0.0481
 • 0.0964
 • 0.0000397
 • 0.0185
 • 0.0664
 • 0.000386
 • -0.216
 • -626
 • 14.6
 • 15.5
 • 0.00881
 • 5.69
 • 877
 • 0.0561
 • -39.2
 • 0.737
 • 0.00797
 • 0.0404
 • 0.00000993
 • 0.00306
 • 0.0228
 • 0.0000677
 • -0.0576
 • 0.134
 • 0.00238
 • 0.0073
 • 0.00000182
 • 0.000934
 • 0.00233
 • 0.000018
 • -0.0213
 • 0.0000258
 • 0.00000279
 • 0.00000154
 • 8.24E-10
 • 0.00000106
 • 6.11E-7
 • 2.09E-8
 • -0.00000434